Med vennlig hilsen og ønske om god handel fra tvillingene

Tove K. Jensen & Hege M. Stenberg